7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ - JAK DOSÁHNOUT PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ÚSPĚCHU? ÚT 9.4.2013 13-15H JAKUBSKÉ 1 BRNO 1000,-

JAK ROZVINOUT SVÉ SCHOPNOSTI, JAK UDRŽET PRÁCI, ZAČÍT ŘÍDIT SVŮJ ŽIVOT.  PRAVIDLA  A ZÁSADY K OSVOJENÍ.   ZMĚŇTE SVÉ NASTAVENÍ, PAK SVÉ NÁVYKY A MYŠLENKY. 

ZVEME VÁS NA PRAKTICKÝ SEMINÁŘ A PRÁCI SE SEBOU NA ZÁKLADECH SVÉHO UVAŽOVÁNÍ, KTERÉ MODERUJÍ CELÝ NÁŠ ŽIVOT A VEŠKERÉ NAŠE CHOVÁNÍ. V SEMINÁŘI VSTŘEBÁME VELMI INTENZIVNÍ FORMOU V NĚKOLIKA HODINÁCH PRINCIPY SEBEŘÍZENÍ, ZALOŽENÉ NA MANAŽERSKÉ PRAXI. NAUČÍME SE A PROCÍTÍME NOVÉ PRIORITY A HIERARCHII UDÁLOSTÍ VE SVÉM KONKRÉTNÍM DNI, BUDEME MĚNIT SVÉ VNITŘNÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘAZENÍ ÚLOH, ZMĚNÍME NÁHLED NA SITUACI V ZAMĚSTNÁNÍ, VE VZTAZÍCH PARTNERSKÝCH, RODINNÝCH. NEKLADEME SI ZA CÍL DOKÁZAT V NĚKOLIKA HODINÁCH VŠE, CO MŮŽE BÝT OBSAHEM TEMATU, PROTOŽE I INDIVIDUÁLNÍ KAPACITA MYSLI KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE RŮZNÁ. TOTO JE VSTUPNÍ SEMINÁŘ KE KOMPLEXNÍ ŘADĚ WORKSHOPŮ K  ROZVINUTÍ SEBEŘÍZENÍ NA JINÉM ZÁKLADĚ. NAVAZUJÍCÍ SEMINÁŘE A JEJICH TERMÍNY SE DOZVÍTE NA KONCI SEMINÁŘE.

VÝHODOU TÉTO FORMY JE INTENZITA, POČÁTEČNÍ ČASOVÁ NENÁROČNOST A  CELKOVÝ RYCHLÝ NÁHLED NA PROBLEMATIKU A PRO JEDINCE I INTENZIVNÍ VSTUP DO VNITŘNÍ ZMĚNY A MOŽNOST KONKRÉTNÍHO ROZVINUTÍ V DALŠÍCH VSTUPECH, POKUD VÁS PROBLEMATIKA A FORMA ZAUJME A CHCETE POKRAČOVAT. ROVNĚŽ PROPOJUJEME TEORII S PRAXÍ ZPŮSOBEM, KTERÝ JE OJEDINĚLÝ.

JAKO V KAŽDÉM NAŠEM SEMINÁŘI JE SEKUNDÁRNÍM PŘÍNOSEM VNITŘNÍ VYLADĚNÍ ORGANISMU K HARMONII, NEODEJDETE NEZMĚNĚNI K LEPŠÍMU POCITU.

CENA ZA OSOBU JE 1000,-,KONTAKTUJTE ALESPOŇ S TÝDENNÍM PŘEDSTIHEM NA TEL. 728 216 735 MARTIN RONGE, REZERVACE PLATNÁ PO UHRAZENÍ 500,-KČ NEBO CELÉ ČÁSTKY NA ÚČET MBANK 670100-2209554097/6210. 

TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI !