VZDĚLÁVACÍ AKCE

  • Pořádání jedno- i vícedenních seminářů, edukačních bloků a vzdělávacích akcí  s  tematickým zaměřením na osobnostní rozvoj, psychologii vztahů, marketing, vedení a řízení lidských zdrojů, tvorbu sítí, prodejní a identifikační dovednosti. Přednášky, workshopy. Propojení modulů jednotlivých tematických celků podle cílové skupiny a zaměření. 

Nejobvykleji pro 5-30 lidí, rámcově, dle dohody. Jsme flexibilní - za předem dohodnutých podmínek, stejně tak vybrat vhodný prostor, zajistit akci organizačně. Témata lze dohodnout ve velmi širokém rozsahu při zachování koncepce,  jsme schopni zajistit i další externí pracovníky v případě potřeby a požadované náročnosti. Důraz u všech akcí je kladen na praktičnost, propojení s funkčními principy a správné cítění hierarchie Vaší firmy. Během seminářů dochází k přirozenému hlubokému pozitivnímu přeladění účastníků, pracujeme cíleně s energiemi skupiny. Respektujeme a podporujeme konkrétní firemní strategie. Ceny na dotaz.

 Příklady témat:

Sedm návyků skutečně efektivních lidí,

Vedení a řízení lidských zdrojů,

Delegování pravomocí - růst a nechat růst,

Koučink jako metoda růstu,

Peněžní minikonstelace,  

Peníze jako neutrální energie - co jí přiřadíme,

Přijetí hojnosti v životě, aj.

 

  • Koncentrační techniky pro jednotlivce i týmy, ovládnutí myšlenek. 

Pro skupiny, rovněž manažerského a business zaměření, zprostředkujeme vstup do řízených koncentračních technik se správným vyvážením všech rozhodujících složek s akcentem na potřeby skupiny, s možností vedení semináře rovněž v oblasti prodejních a marketingových aktivit, samozřejmě i pro jedince odlišného zaměření. Jsme schopni zajímavým způsobem přiblížit tuto praktickou stránku všem aktivním zájemcům bez omezení. Vhodné jako univerzální rozvíjející semináře. Adaptujeme se podle Vašich požadavků, zachováváme charakter. Ovládnutí nutkavých myšlenek v praxi. Ideální počet ve skupině do 8 lidí, na dožádání možno i více. Ceny na dotaz.