7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ - JAK DOSÁHNOUT PRACOVNÍHO A OSOBNÍHO ÚSPĚCHU? ST 29.5. 08 00-12H JAKUBSKÉ 1 BRNO 1000,-

SEMINÁŘ MÁ ZA CÍL MĚNIT NÁŠ PŘÍSTUP K BĚŽNÝM ÚKOLŮM, ABY SE PRACOVALO LÉPE A EFEKTIVNĚJI. DOSAH JE NADČASOVÝ.

TÝKÁ SE VZTAHU KE VŠEM ČINNOSTEM V ŽIVOTĚ A JEJICH ZEFEKTIVNĚNÍ A POCHOPENÍ ZÁKONITOSTÍ OSOBNÍHO ROZVOJE, ROZVOJE A ŘÍZENÍ FIRMY...Veškerá činnost má své zákonitosti.To, že je neznáme nebo nepovažujeme za důležité a neřídíme se jimi, nás odděluje od nás samých a od úspěchu. Máme odpovědnost za každou myšlenku, kterou přijmeme a vyšleme, ta tvoří náš další život, v souladu s myšlením ostatních.

 

 

bartosovice.png

Jsou rozhodnutí,která jsou osobně na nás a jsou s námi úžeji spjata.Volba stylu svého života,volba partnera,volba zaměstnání,volba povolání,volba poslání.

Jste šťastni?Patrně jste vše realizovali a surfujete na vlně hojnosti jako nejlepší profesionálové.

Pakliže ne,máme pro Vás tuto i další přednášky a semináře,jak změnit sami sebe k lepším zítřkům.Je to na Vás?Je.

ZVEME VÁS NA PRAKTICKÝ SEMINÁŘ A PRÁCI SE SEBOU NA ZÁKLADECH SVÉHO UVAŽOVÁNÍ, KTERÉ MODERUJÍ CELÝ NÁŠ ŽIVOT A VEŠKERÉ NAŠE CHOVÁNÍ. V SEMINÁŘI VSTŘEBÁME VELMI INTENZIVNÍ FORMOU V NĚKOLIKA HODINÁCH PRINCIPY SEBEŘÍZENÍ, ZALOŽENÉ NA MANAŽERSKÉ PRAXI. NAUČÍME SE A PROCÍTÍME NOVÉ PRIORITY A HIERARCHII UDÁLOSTÍ VE SVÉM KONKRÉTNÍM DNI, BUDEME MĚNIT SVÉ VNITŘNÍ PLÁNOVÁNÍ A ŘAZENÍ ÚLOH, ZMĚNÍME NÁHLED NA SITUACI V ZAMĚSTNÁNÍ, VE VZTAZÍCH PARTNERSKÝCH, RODINNÝCH. NEKLADEME SI ZA CÍL DOKÁZAT V NĚKOLIKA HODINÁCH VŠE, CO MŮŽE BÝT OBSAHEM TEMATU, PROTOŽE I INDIVIDUÁLNÍ KAPACITA MYSLI KAŽDÉHO ČLOVĚKA JE RŮZNÁ. TOTO JE VSTUPNÍ SEMINÁŘ KE KOMPLEXNÍ ŘADĚ WORKSHOPŮ K  ROZVINUTÍ SEBEŘÍZENÍ NA JINÉM ZÁKLADĚ. NAVAZUJÍCÍ SEMINÁŘE A JEJICH TERMÍNY SE DOZVÍTE NA KONCI SEMINÁŘE.

VÝHODOU TÉTO FORMY JE INTENZITA, POČÁTEČNÍ ČASOVÁ NENÁROČNOST A  CELKOVÝ RYCHLÝ NÁHLED NA PROBLEMATIKU A PRO JEDINCE I INTENZIVNÍ VSTUP DO VNITŘNÍ ZMĚNY A MOŽNOST KONKRÉTNÍHO ROZVINUTÍ V DALŠÍCH VSTUPECH, POKUD VÁS PROBLEMATIKA A FORMA ZAUJME A CHCETE POKRAČOVAT. ROVNĚŽ PROPOJUJEME TEORII S PRAXÍ ZPŮSOBEM, KTERÝ JE OJEDINĚLÝ.

JAKO V KAŽDÉM NAŠEM SEMINÁŘI JE SEKUNDÁRNÍM PŘÍNOSEM VNITŘNÍ VYLADĚNÍ ORGANISMU K HARMONII, NEODEJDETE NEZMĚNĚNI K LEPŠÍMU POCITU.

CENA ZA OSOBU JE 1000,-,KONTAKTUJTE ALESPOŇ S TÝDENNÍM PŘEDSTIHEM NA TEL. 728 216 735 MARTIN RONGE, REZERVACE PLATNÁ PO UHRAZENÍ 500,-KČ NEBO CELÉ ČÁSTKY NA ÚČET MBANK 670100-2209554097/6210. 

TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI !

 

 

 

Předem se domluvme na telefonu 728216735 Martin Ronge,omezený počet míst.