Úvodník pro časopis Praktická medicína

Energetický přístup(nejen) v medicíně
Občas absolvujeme v denním zaměstnání krizové situace, známe je všichni: přichází pacient
a vylévá si svou vnitřní frustraci v agresivním dialogu s lékárníkem, jeho obviněním z drahoty
doplatků a odpovědnosti za věci, které nemůžeme ovlivnit.Nebo za lékařem přijde klient s jasnou
představou, co mu je a jak se má léčit, neakceptující představy a faktické možnosti lékaře,
případně nespokojený s výsledkem léčebného procesu, atd. Výsledkem je často, přes vnější asertivní
zvládnutí situace lékárníkem, lékařem nebo jiným odborníkem, nevolnost a tlak v oblasti
žaludku a břicha, někdy i bolest hlavy a velmi často hněvivost, která přetrvává i řadu hodin. Tedy
klasické hluboké, již somatizované, stresové příznaky. I tehdy, pokud po sobě necháte agresivitu
pacienta takzvaně „sklouznout“a obrníte se leckdy protiútokem nebo arogancí, často odchází
klient rozladěn a dotčen. Vypozoroval jsem v průběhu života zákonitosti, které jsou univerzální,
a přesvědčil jsem se o jejich aplikovatelnosti i na tuto oblast. Jde o hlubokou vnitřní práci na sobě,
vyladění osobnosti a na základě změny svého nastavení i o změnu vztahu k ostatním lidem,
rovněž ke klientům. Sestavil jsem systém, který jsem nazval Personální biodynamikou. Nejde
o to, vidět vše růžovými brýlemi a pomíjet negativitu situace, ale využít energii situace, ať je
jakákoli a celý proces přeladit, nikoli zmanipulovat. Premisou je například to, že žádný konflikt
není náhodný, účastní se na něm obě strany a typ klienta, který přichází vyvolat agresi, v nás
otevírá námi samými zamlčovanou oblast, která se potřebuje manifestovat. Současně je tato
situace na další úrovni zrcadlem našich, i klientových, blokád, nejistot, strachů, které ovlivňují
např. i naše partnerské vztahy. Změníme-li, model, paradigma svého chování v jedné oblasti,
např. profesní, může dojít k nápravě modelu chování ve všech oblastech. Dalším samozřejmým
předpokladem je, že se chceme rozvíjet a souhlasíme s tím, že nejsme ve všem bezchybní. Často
poznáme fakt, že potřebujeme pomoci, na tom, že se nám chronicky opakují určité situace
v životě, konflikty, ztráty financí, poruchy partnerských vztahů, konflikty v zaměstnání. Pak ještě
záleží, pokud to vše vidíme, jestli překonáme určitou stavovskou hrdost a autoritu ve smyslu: “jsem
sám odborníkem na mezilidské vztahy“. K tomu lze podotknout, že i velmi fundovaní odborníci
na psychologii potřebují občas zajít s určitým problémem za kolegou nebo si nechají odzrcadlit
věc druhým člověkem. Proto tu totiž žijeme ve společnosti a nemeditujeme po jeskyních. Personální
biodynamika ale operuje nejen s psychologickými kategoriemi, vědomě a cíleně pracuje a učí lidi
pracovat se svými energiemi na hlubších úrovních. Psychologický aspekt je velmi důležitý, jako
opora vědomí. Je třeba ale dát akcent pociťování, srdci. Rovněž důraz na materializaci, důkladné
propojení s reálnou situací, na praktičnost. Pokud to z nás klient vycítí, i to, že s ním nebudeme
a nechceme manipulovat (a manipulujeme často i okatě sami se sebou, spíše by se dalo říci,
že vnější manipulace s lidmi je důsledkem vlastní samomanipulace), jeho přístup se změní. Většina
konfliktních situací je vlastně rituálem, v němž jde o získání energie druhé strany nebo o kombinované
odsávání energie oběma stranami, v různé kvalitě těchto energií. Jste-li soustředěni ve svém
středu v plném rozsahu svých životních energií a vyzařujete-li vše v nadbytku a harmonii, klienti
si jsou schopni svůj deficit doplnit ještě předtím, než přijdou na řadu, a konflikt se nemusí odehrát
a je možnost nastolit novou kvalitu vztahu. Vám tento postoj dodává přesah výkonu, který
umožní situace řešit s nadhledem a koncepčně. Neznamená to bezkonfliktnost, ale jinou kvalitu
vztahů na všech úrovních, jasné nastavení hranic jejich vnitřním vyzařováním, takže je nemusíte
vytvářet často navenek. Ale samozřejmě můžete, pokud to situace bude vyžadovat. Praktické
situace řešíme rovněž semináři na zefektivnění svého jednání.Uvažoval jsem ve své době, jakou
vizi stanovit. Shrnutí vyjadřuje motto: Personální biodynamika… Průvodce Vaší transformací.
 
Mgr. Martin Ronge
www.personalnibiodynamika.estranky.cz
Jakubské nám. 1, 602 00 Brno
martin.ronge@seznam.cz